Στη φάση της υλοποίησης ο νέος εξοπλισμός ύψους ενός εκατ. ευρώ για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Share

Κώστας Αγοραστός: «Στηρίζουμε έμπρακτα τα δημόσια νοσοκομεία και τη δημόσια υγεία»

Εγκρίθηκε η συμβασιοποίηση οχτώ νέων συμβάσεων του ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την μονάδα εντατικής θεραπείας, την καρδιολογική κλινική και ουρολογική κλινική του γενικού νοσοκομείου Λάρισας “Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο”», αρχικού προϋπολογισμού 1,016,100.00 ευρώ.

Ειδικότερα υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, μετά από διεθνή ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, οχτώ νέες προεγκρίσεις συμβασιοποίησης, συνολικού κόστους 510.944,46 € της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας προς τον Φορέα Υλοποίησης της Πράξης και Κύριο του έργου Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός: «Η αιρετή Περιφέρεια εξοπλίζει με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τα νοσοκομεία της Θεσσαλίας. Ο ιατρικός εξοπλισμός ενός νοσοκομείου μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα της αξιοπιστίας του νοσοκομείου σε συνδυασμό πάντα με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που τον χειρίζεται. Μέσα από το ΕΣΠΑ η αιρετή Περιφέρεια σε συνεργασία με την 5η ΥΠΕ και τις διοικήσεις των νοσοκομείων της Θεσσαλίας, επιθυμούμε να βελτιώσουμε τις υποδομές τους και να τα κάνουμε αποδοτικότερα. Στηρίζουμε στην πράξη το δημόσιο νοσοκομείο και τη δημόσια υγεία, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας προς το κοινωνικό σύνολο».

Οι συμβάσεις αφορούν την προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού :

– ΣΥΜΒΑΣΗ 1 προϋπολογισμού 10.947,00 € : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ,

– ΣΥΜΒΑΣΗ 2 προϋπολογισμού 66.899,70 € : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) HOLTER ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ, ΕΝΟΣ (1) ΙΝΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΕΝΟΣ (1) ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΑΝΕΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕΘ

– ΣΥΜΒΑΣΗ 3 προϋπολογισμού 19.999,80 € : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

– ΣΥΜΒΑΣΗ 4 προϋπολογισμού 15.990,00 € : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Α’

– ΣΥΜΒΑΣΗ 5 προϋπολογισμού 8.849,85 € : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΕΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

– ΣΥΜΒΑΣΗ 6 προϋπολογισμού 14.938,35 € : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON LINE ΜΕΘΟΔΩΝ

– ΣΥΜΒΑΣΗ 7 προϋπολογισμού 261.990,00 € : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΤΩ (8) ΣΤΗΛΩΝ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ, ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 8 ΚΛΙΝΩΝ (SOFTWARE) και ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 8 ΚΛΙΝΩΝ (HARDWARE)

– ΣΥΜΒΑΣΗ 8 προϋπολογισμού 111.329,76 € : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΟΝΙΤΟΡ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΔΥΟ (2) ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ ΜΟΝΙΤΟΡ, ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΒΥΣΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΟΝΙΤΟΡ, ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ. 

Το έργο αφορά στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Μονάδα Εντατική Θεραπείας και τα τμήματα του χειρουργικού (ουρολογική κλινική) και παθολογικού τομέα (καρδιολογική κλινική) του Γ.Ν Λάρισας. Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση βασικών μονάδων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε επίπεδο επεμβατικό, υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών και παρακολούθησης της νοσηλείας των ασθενών. Η υλοποίηση του συμβάλλει στην βελτίωση της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας που προσφέρει το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ανταποκρίνεται στις νέες επιστημονικές απαιτήσεις και εξασφαλίζει βελτίωση και υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η λειτουργική βελτίωση θα αφορά την ταχύτητα αποτύπωσης της κατάστασης του ασθενή (χρόνος εξέτασης – απεικόνισης), με συνακόλουθη άμεση διάγνωση και στοχευόμενη θεραπεία.

Μετά την έγκριση αυτή, θα προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες υπογραφής των σχετικών  Συμβάσεων για να ξεκινήσει η προμήθεια του εξοπλισμού. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Δείτε επίσης