Προμήθεια πολύτιμου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα δυο Νοσοκομεία της Λάρισας

Share

  • Νέος μαγνητικός τομογράφος στο ΓΝΛ και νέος ψηφιακός στεφανιογράφος καθώς και ακτινοδιαγνωστικός εξοπλισμός στο Πανεπιστημιακό συνολικού προϋπολογισμού 2.9 ευρώ
  • Κώστας Αγοραστός: “Παλεύουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή για να εξασφαλίσουμε τους μέγιστους δυνατούς πόρους για τα νοσοκομεία μας”

Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του τρέχοντος ΕΣΠΑ και παρά τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω των ειδικών συνθηκών στη χώρα τους τελευταίους μήνες, η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά στην προμήθεια για τα δύο νοσοκομεία της Λάρισας, πολύτιμου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 2.934.220 ευρώ.

Συγκεκριμένα, υπεγράφησαν από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, μετά από διεθνή ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, τέσσερις προεγκρίσεις συμβασιοποίησης που αφορούν στην προμήθεια νέου μαγνητικού τομογράφου για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας καθώς και νέου ψηφιακού στεφανιογράφου και ακτινοδιαγνωστικού εξοπλισμού για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με φορέα Υλοποίησης της Πράξης και Κύριο των έργων τα δύο νοσηλευτικά ιδρύματα.

ΝΕΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αναλυτικότερα, υπεγράφη από τον κ. Αγοραστό η προέγκριση συμβασιοποίησης προϋπολογισμού 933.570 ευρώ για την “προμήθεια και εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου 1,5 TESLA για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας”.

Το έργο αφορά την αντικατάσταση εξοπλισμού ολοκληρωμένου συγκροτήματος μαγνητικού τομογράφου (MRI) που προμηθεύτηκε το Γ.Ν.Λ. το 1996.

Ο νέος εξοπλισμός θα περιλαμβάνει πλήρη μονάδα τομογραφίας τελευταίας τεχνολογίας και ελληνικό λογισμικό για την κάλυψη των σύγχρονών απεικονιστικών αναγκών. Με τον παραπάνω εξοπλισμό, αναμένεται η βελτίωση του επιπέδου ποιοτικής παροχής υπηρεσιών, με ταυτόχρονη ανάπτυξη σύγχρονων υποστηρικτικών λειτουργιών στον τομέα της Α’βάθμιας φροντίδας.

Θα ενισχύσει σημαντικά τον χαρακτήρα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Επίσης αναμένεται μείωση κόστους λόγω: μείωσης χρόνου αναμονής ασθενών και μειωμένο κόστος συντήρησης. Βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης του χρήστη (πελάτη-ασθενή) με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

ΝΕΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Η δεύτερη προγέγκριση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση νέου στεφανιογράφου για την καρδιολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, αρχικού προϋπολογισμού 650.000,00 ευρώ.

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου ψηφιακού στεφανιογράφου για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ήδη υπάρχοντα στεφανιογράφο που είναι παλαιάς τεχνολογίας καθώς έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί από το 1995, καλύπτοντας τις ανάγκες της καρδιολογικής κλινικής.

Ο νέος στεφανιογράφος θα έχει διαθέτει γεννήτρια ακτίνων Χ, ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστές, ακτινολογική λυχνία, αγγειογραφική ανάρτηση, εξεταστική τράπεζα, ψηφιακό σύστημα απεικόνισης και σταθμό ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας. Με τον παραπάνω εξοπλισμό, αναμένεται η βελτίωση του επιπέδου ποιοτικής παροχής υπηρεσιών, με ταυτόχρονη ανάπτυξη σύγχρονων υποστηρικτικών λειτουργιών στον τομέα της Α’βάθμιας φροντίδας.

Θα ενισχύσει σημαντικά τον χαρακτήρα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Επίσης αναμένεται μείωση κόστους λόγω: μείωσης χρόνου αναμονής ασθενών και μειωμένο κόστος συντήρησης. Βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης του χρήστη (πελάτη-ασθενή) με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

ΝΕΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Επίσης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας υπέγραψε δύο ακόμη προεγκρίσεις συμβάσεων οι οποίες αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση ακτινοδιαγνωστικού εξοπλισμού για το εργαστήριο ακτινοδιαγνωστικής – ιατρικής απεικόνισης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, αρχικού προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ.

Η πρώτη σύμβαση αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συγκροτήματος και η δεύτερη την προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού τηλεχειριζόμενου ακτινοδιαγνωστικού συγκροτήματος πολλαπλών χρήσεων.

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ακτινοδιαγνωστικού εξοπλισμού για το εργαστήριο ακτινοδιαγνωστικής-ιατρικής απεικόνισης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Τα νέα μηχανήματα θα εγκατασταθούν στους χώρους που θα απελευθερωθούν από την απεγκατάσταση των αντίστοιχων υπαρχόντων μηχανημάτων. Οι χώροι αυτοί είναι επαρκείς και οι τυχόν εργασίες διαμόρφωσής τους που μπορεί να αφορούν και τον έλεγχο ακτινοπροστασίας θα γίνουν από την προμηθεύτρια εταιρεία σε συνεργασία με προσωπικό της Τεχνικής-Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας και του εργαστηριού Ιατρικής Φυσικής του Νοσοκομείου.

Με τον παραπάνω εξοπλισμό, αναμένεται η βελτίωση του επιπέδου ποιοτικής παροχής υπηρεσιών, με ταυτόχρονη ανάπτυξη σύγχρονων υποστηρικτικών λειτουργιών στον τομέα της Α’βάθμιας φροντίδας. Θα ενισχύσει σημαντικά τον χαρακτήρα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Επίσης αναμένεται μείωση κόστους λόγω: μείωσης χρόνου αναμονής ασθενών και μειωμένο κόστος συντήρησης. Βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης του χρήστη (πελάτη-ασθενή) με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής: “Παρά τη δύσκολη συγκυρία αλλά και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα τους τελευταίους μήνες με τα τραπεζικά capital controls, η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. κ.Νέστορα Αντωνίου, το διοικητή κ.Κώστα Καραμπάτσα και το προσωπικό του Πανεπιστημιακού και του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, προχωρά στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, πολύτιμου για την εύρυθμη λειτουργία των δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων και για την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών στη δημόσια υγεία.

Οι τέσσερις προεγκρίσεις συμβασιοποίησης που υπέγραψα συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 2.934.220 ευρώ, αφορούν τον εξοπλισμό του Γενικού Νοσοκομείου με νέο μαγνητικό τομογράφο καθώς τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο νοσηλευτικό ίδρυμα με τον προηγούμενο λόγω της παλαιότητάς του ήταν πολλά, με συνέπεια την ταλαιπωρία των ασθενών. Αυτό τώρα λύνεται.

Επίσης, σε ότι αφορά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το οποίο ας μην ξεχνάμε εξυπηρετεί όχι μόνον τη Θεσσαλία αλλά ασθενής από την Κεντρική Ελλάδα και όχι μόνον, προχωράμε στην προμήθεια νέου ψηφιακού στεφανιογράφου καθώς και ακτινοδιαγνωστικού εξοπλισμού.

Γνωρίζουμε πως τα περιθώρια έχουν στενέψει καθώς το τρέχον ΕΣΠΑ βρίσκεται στην ολοκλήρωσή του, αλλά ενώνοντας τις δυνάμεις μας παλεύουμε μέχρι και την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, προκειμένου να εξασφαλίσουμε για τα νοσοκομεία της Θεσσαλίας τους μέγιστους δυνατούς πόρους μέσα από την απερχόμενη προγραμματική περίοδο.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε 51 συνολικά έργα προϋπολογισμού 48,2 εκ. ευρώ στον τομέα της δημόσιας υγείας στη Θεσσαλία. Εντάξαμε όλα, μα όλα τα ώριμα έργα που μας πρότειναν οι φορείς της δημόσιας υγείας.

Εργαζόμαστε – όπως πολλές φορές έχω πει – με στόχο τη δημιουργία ενός δημοσίου συστήματος υγείας στο οποίο οι πλούσιοι θα προσφεύγουν στα δημόσια νοσοκομεία και όχι οι φτωχοί στους ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών υγείας.”

Δείτε επίσης