Ενημερωτικό των αιρετών του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας της Εκπαιδευτικής Δράσης

Share

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ των αιρετών του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας Γεωργίας Αμπατζή και Χρήστου Παπαστάθη, εκπροσώπων της Εκπαιδευτικής Δράσης (Σεπτ-Νοε 2015)

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Σχετικά με τα θέματα που μας απασχόλησαν και τις αποφάσεις που πάρθηκαν στα τελευταία Υπηρεσιακά Συμβούλια (Τακτικά και Διευρυμένα), σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

 1. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά

Οι φετινές τοποθετήσεις έγιναν σύμφωνα με την εγκύκλιο 137644/03-09-2015 και με την εξής σειρά:

 1. Συμπλήρωση Ωραρίου. Προηγήθηκαν στην τοποθέτηση όσοι εκπαιδευτικοί έχουν οργανική θέση και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ανεξάρτητα αν είχαν ή όχι χαρακτηριστεί ως υπεράριθμοι με τη διαδικασία του καλοκαιριού. Δεν μετακινήθηκαν σε άλλη σχολική μονάδα συνάδελφοι με μικρό έλλειμμα ωραρίου που ανήκουν σε «πλεονασματική» ειδικότητα. Οι συνάδελφοι που δεν κάνουν δήλωση προτίμησης για συμπλήρωση ωραρίου ενδέχεται να μετακινηθούν σε οποιοδήποτε σχολείο προκύψει λειτουργικό κενό.
 2. Διάθεση ΠΥΣΔΕ. Έπονται στην τοποθέτηση οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ (156 στο σύνολο).
 3. Αποσπάσεις. Οι εκπαιδευτικοί που ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ καθώς και όσοι έχουν έρθει από άλλα ΠΥΣΔΕ, συγκρίνονται μεταξύ τους με μόρια απόσπασης. Κάποιες, ελάχιστες σε αριθμό, αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ, εξετάστηκαν νωρίτερα της προβλεπόμενης σειράς λόγω εξαιρετικά σοβαρών προβλημάτων. Οι αιρετοί ΟΤΑ τοποθετήθηκαν σε σχολική μονάδα του δήμου εκλογής τους, όπου αυτό ήταν δυνατόν.

Οι καθυστερήσεις στις αρχικές τοποθετήσεις οφείλονται στις συνεχείς ανακοινοποιήσεις πινάκων λειτουργικών κενών-πλεονασμάτων από ορισμένα σχολεία.

Ο αριθμός ενστάσεων ήταν σχετικά μικρός και οι περισσότερες έγιναν ομόφωνα δεκτές.

 1. Χωρισμός τμημάτων

Ν.4186/2013, άρθρο 28, §15 «Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρεις μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης…»

Σύμφωνα με το παραπάνω εγκρίθηκαν από τη ΔΔΕ δέκα (10) τμήματα Γενικής Παιδείας και τρία (3) τμήματα κατευθύνσεων στον νομό.

 1. Εκλογές Στελεχών Εκπαίδευσης

Το συγκεκριμένο θέμα αφορούσε το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ. Έγινε επανάληψη της διαδικασίας εκλογής διευθυντών στο ΓΕΛ Προαστίου και στο Γυμνάσιο Παλαμά, στα οποία το Δ. ΠΥΣΔΕ είχε ορίσει ως προσωρινό διευθυντή τον αρχαιότερο εκπαιδευτικό (στο ΓΕΛ Προαστίου δεν είχε ξεπεράσει κανείς υποψήφιος το 20% των ψήφων, στο Γυμνάσιο Παλαμά ο μοναδικός υποψήφιος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις).

Υποδιευθυντές:

 • Μουσικό Σχολείο à εκλέχτηκε δεύτερος υποδιευθυντής (αριθμός τμημάτων >12)
 • 3ο ΓΕΛ à εκλέχτηκαν δύο (2) υποδιευθυντές (είχε οριστεί από το Δ. ΠΥΣΔΕ ένας υποδιευθυντής)
 • 5ο Γυμνάσιο και Γυμνάσιο Λ/Τ Μητρόπολης (9 τμήματα γενικής παιδείας) à ένας υποδιευθυντής. Ο αριθμός τμημάτων προέκυψε με την εφαρμογή της 15, άρθρο 28 του Ν.4186/2013, που αναφέρθηκε παραπάνω.
 • ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ Βαθμίδας Σοφάδων à ένας υποδιευθυντής (προϋπόθεση ύπαρξης υποδιευθυντή >= 30 μαθητές)
 • Γυμνάσιο Σοφάδων à ορίστηκε ξανά ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός, διότι δεν υπήρξαν υποψηφιότητες.
 • 3ο Γυμνάσιο à τον Ιούνιο είχαν επιλεγεί δύο υποδιευθυντές, όμως η τρέχουσα λειτουργικότητα του σχολείου επέβαλε την απαλλαγή από τα καθήκοντα του ενός. Έγινε επανάληψη της διαδικασίας επιλογής υποδιευθυντή για τη μία πλέον θέση.
 • 1ο Γυμνάσιο à απαλλάχθηκε η υποδιευθύντρια από τα καθήκοντά της, λόγω μείωσης αριθμού τμημάτων.
 1. Αριθμητικά Στοιχεία
 • Οργανικά ανήκοντες στο ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας: 839
 • Εκπαιδευτικοί Διάθεσης ΠΥΣΔΕ (χωρίς οργανική σε σχολείο): 156
 • Εκπαιδευτικοί που έφυγαν με απόσπαση: 50
 • Εκπαιδευτικοί που ήρθαν με απόσπαση στο ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας: 47
 • Εκπαιδευτικοί που ήρθαν με απόσπαση στη ΔΔΕ Καρδίτσας: 10-1 (έφυγε μία εκπαιδευτικός ΠΕ06 – Αγγλικής, η οποία μετατάχθηκε στην Α/θμια)
 • Εκπαιδευτικοί με διδακτικό ωράριο <= 5: 46. Επισημαίνεται ότι ο αντίστοιχος περσινός αριθμός άγγιζε το 100! Η μείωση του αριθμού «πλεοναζόντων» οφείλεται στο «σπάσιμο» τμημάτων (Ν.4186/2013, άρθρο 28, 15 – ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) και στο γεγονός ότι συνάδελφοι με μικρό έλλειμμα ωρών δεν μετακινήθηκαν σε άλλο σχολείο, αν αυτό δεν ήταν απαραίτητο. Οι συνταξιοδοτήσεις δεν επηρέασαν τη μείωση αυτή, καθώς το 2015 είχαμε μόλις 11 αποχωρήσεις. Οι ειδικότητες με τα μεγαλύτερα «πλεονάσματα» είναι οι ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής και ΠΕ05 – Γαλλικής. Τα μεγαλύτερα ελλείμματα για τη Γενική και την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση εντοπίζονται στους ΠΕ04.04 – Βιολόγων (καλύφθηκαν με αποσπάσεις του κλάδου ΠΕ04 και με β’ αναθέσεις), ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών, ΠΕ07 – Γερμανικής και ΠΕ14.04 – Γεωπόνων.
 1. Προσλήψεις αναπληρωτών – εναπομείναντα κενά
 • Γενική και Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση: Προσλήφθηκαν 2 αναπληρωτές ΠΕ14.04 – Γεωπόνων.

Εναπομείναντα κενά πλήρους ωραρίου: 1 ΠΕ14.04 – Γεωπόνων, 3 ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών

Εναπομείναντα κενά μειωμένου ωραρίου: 1 ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών, 2 ΠΕ07 Γερμανικής, 1 ΠΕ14.03 – Βοηθών Φαρμακείου.

Συνολικά κενά: 6 εκπαιδευτικοί

 • Ειδική Αγωγή

Προσλήψεις: 5 ΠΕ02 – Φιλόλογοι, 3 ΠΕ03 Μαθηματικοί, 1 ΠΕ04.01 – Φυσικοί, 1 ΠΕ04.02 Χημικοί, 1 ΠΕ14.04 – Γεωπόνοι, 1 ΠΕ18.30 – Τεχνολόγοι Γεωπόνοι, 2 ΠΕ19 – Πληροφορικής, 10 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σχολικοί Νοσηλευτές, Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγοι, Λογοθεραπευτές) και 2 Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Παράλληλη στήριξη: 2 ΠΕ02 – Φιλόλογοι, 1 ΠΕ03 – Μαθηματικοί, 1 ΠΕ04.01 – Φυσικοί.

Εναπομείναντα κενά πλήρους ωραρίου: 3 ΠΕ02 – Φιλόλογοι, 2 ΠΕ03 Μαθηματικοί, 1 ΠΕ04.01 – Φυσικοί.

Εναπομείναντα κενά μειωμένου ωραρίου: 1 ΠΕ02 – Φιλόλογοι, 1 ΠΕ04.04 – Βιολόγοι, 1 ΠΕ16 – Μουσικής. Συνολικά κενά: 7,5 εκπαιδευτικοί.

 • Μουσικό Σχολείο. Έχουν πραγματοποιηθεί 8 προσλήψεις και παραμένουν 10 κενά.

Όλα τα κενά πρέπει να καλυφθούν άμεσα!

 1. Ανασυγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 42, Ν.4342/9-11-2015, τα Υπηρεσιακά Συμβούλια καταργούνται (σ.σ. παραμένουν τα αιρετά μέλη). Τα  ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ συγκροτούνται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελούνται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, δύο εκπαιδευτικούς με τουλάχιστον 15ετή προϋπηρεσία, με τους αναπληρωματικούς τους, και τους δύο αιρετούς. Τα ΠΥΣΔΕ ανέστειλαν τη λειτουργία τους από τη στιγμή που ψηφίστηκε ο ν. περί αντικατάστασης των μη αιρετών μελών. Είναι προφανές ότι από τη στιγμή που ψηφίζεται ένας νόμος που αλλάζει τη σύνθεση συλλογικών οργάνων αυτά παύουν τη λειτουργία τους μέχρι την ανασυγκρότησή τους. Η διαδικασία επιλογής των ως άνω μελών θα καθοριστεί με εγκύκλιο εφαρμογής της υπουργικής απόφασης, η οποία αναμένεται.

Ο ίδιος νόμος καταργεί τη διάταξη που δίνει τη δυνατότητα στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς να γίνονται Σχολικοί Σύμβουλοι.

 1. Το «κλίμα» στα σχολεία.

Η επιλογή διευθυντών από το Σύλλογο Διδασκόντων εκτιμούμε ότι ήταν ένα θετικό βήμα για τον εκδημοκρατισμό της διοίκησης των σχολείων. Ο φόβος και η ανασφάλεια, όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν στους εκπαιδευτικούς, αφού διαρρέουν σενάρια νέας αύξησης ωραρίου, εφαρμογής νέας «αξιολόγησης» του ΟΟΣΑ και νέων μειώσεων στους ήδη πετσοκομένους μισθούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί είναι εγκλωβισμένοι λόγω του νέου συνταξιοδοτικού-ασφαλιστικού προγράμματος και δε μπορούν να αποχωρήσουν, επειδή δεν θα μπορούν να επιβιώσουν με πιθανές συντάξεις-φιλοδωρήματα. Και φυσικά δε μπορούμε να φανταστούμε εκπαιδευτικό να μπαίνει στην τάξη στα 67 του χρόνια!

Άραγε σε τι είδους ανάπτυξη ελπίζουμε, όταν επενδύουμε μηδενικά στην Παιδεία και στους νέους μας;

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια εκλογοαπολογιστική-καταστατική συνέλευση και την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της ΕΛΜΕ. Η συνέλευση αποφασίστηκε να χαρακτηριστεί και καταστατική, ώστε να γίνονται την ίδια μέρα εκλογοαπολογιστική και εκλογές όπως συμβαίνει και σε άλλα σωματεία και τίθεται εδώ και χρόνια από πολλούς συναδέλφους. Απαιτείται παρουσία τουλάχιστον 250 μελών του σωματείου, ώστε να υπάρχει απαρτία, αφού οι ταμειακώς τακτοποιημένοι συνάδελφοι είναι 500 και, σύμφωνα με το καταστατικό, απαιτείται η παρουσία του 50% των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

Όλα τα ενημερωτικά της Εκπαιδευτικής Δράσης (Α/θμιας και Β/θμιας) μπορείτε να τα αναζητήσετε στο: http://ekpaideutikidrasi.wix.com/index

Χρήστος Παπαστάθης
Αιρετό αναπληρωματικό μέλος ΠΥΣΔΕ
Τηλ: 6936745107
ηλ.δ/νση: ([email protected])
Γεωργία Αμπατζή
Αιρετό τακτικό μέλος ΠΥΣΔΕ
Τηλ: 6986646158
ηλ.δ/νση: ([email protected])

Εκπρόσωποι της Εκπαιδευτικής Δράσης

Δείτε επίσης