Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Share

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα ΤΚ Μουζακίου, την 30 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

1 Έγκριση τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων
Εισηγητής: Δήμαρχος

2 Παραχώρηση οχήματος (απορριμματοφόρου) στο δήμο Αργιθέας
Εισηγητής: Κουτσουγιάννης Ιωάννης

3 Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με την ΠΑΔΥΘ ΑΕ
Εισηγητής: Κουτσουγιάννης Ιωάννης

4 Ανάκληση της αριθμ. 297/2014 απόφασης ΔΣ
Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

5 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΚΑ
Εισηγητής: Δήμαρχος

6 Ψήφιση τεχνικού προγράμματος του δήμου 2016
Εισηγητής: Τζιβέλης Απόστολος

7 Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων Γ’ τριμήνου 2015
Εισηγητής: Φροξυλιάς Βάιος

8 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015
Εισηγητής: Φροξυλιάς Βάιος

9 Απόδοση λογαριασμού
Εισηγητής: Φροξυλιάς Βάιος

10 Έγκριση πρακτικού ΤΚ Παλαιοχωρίου
Εισηγητής: Φροξυλιάς Βάιος

11 Έγκριση αποφάσεων ΤΚ Μουζακίου
Εισηγητής: Φροξυλιάς Βάιος

12 Αποδοχή -κατανομή ποσού για λειτουργικές ανάγκες σχολείων
Εισηγητής: Φροξυλιάς Βάιος

13 Διαγραφή χρεών
Εισηγητής: Φροξυλιάς Βάιος

14 Επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών
Εισηγητής: Φροξυλιάς Βάιος

15 Περί εκμίσθωσης καταστήματος στην ΤΚ Χάρματος
Εισηγητής: Φροξυλιάς Βάιος

16 Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Εισηγητής: Τσιούφη Ευαγγελία

17 Συμπλήρωση ΦΟΠ ΤΚ Παλαιοχωρίου
Εισηγητής: Τζιβέλης Απόστολος

18 Έγκριση μελέτης προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων γυμναστικής υπαίθριων χώρων
Εισηγητής Τζιβέλης Απόστολος

19 Παράταση προθεσμίας παράδοσης της Αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΣΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΑΝΑΛΙΩΝ»
Εισηγητής: Τζιβέλης Απόστολος

20 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΧΑΡΜΑΤΟΣ» (Α.Μ. 33/13)
Εισηγητής: Τζιβέλης Απόστολος

21 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ» (Α.Μ: 279/10)
Εισηγητής: Τζιβέλης Απόστολος

22 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»
Εισηγητής: Τζιβέλης Απόστολος

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ

Δείτε επίσης