Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρακαλείστε όπως στις 30 Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 3ος όροφος), σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων (28-05-2015).

2. Ενημέρωση-Ανακοινώσεις – Ενέργειες κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 .
Εισηγητής: Κατσίκης Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Απολογισμού οικ. Έτους 2014.
Εισηγητής: Κατσίκης Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην υλοποίηση των νέων προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25,2015 , που αφορούν στην κατάρτιση των εργαζομένων των επιχειρήσεων-μελών του Επιμελητηρίου.
Εισηγητής: Ηλίας Αντωνίου , Πρόεδρος.

6. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης έκπτωσης του κου Αθανάσιου Δημητρίου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου.
Εισηγητής: Αντωνίου Ηλίας, Πρόεδρος

7. Συζήτηση σχετικά με την αύξηση των δημοτικών τελών των επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου – Ενημέρωση για τις ενέργειες του Επιμελητηρίου.
Εισηγητής: Αντωνίου Ηλίας, Πρόεδρος

8. Ενημέρωση σχετικά με διαδικασίες διοργάνωσης της 14ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Καρδίτσας.
Εισηγητής: Ηλίας Αντωνίου, Πρόεδρος

9. Συζήτηση σχετικά με συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα και το Δήμο Καρδίτσας χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
Εισηγητής: Κηρύκος Απόστολος, Β΄ Αντιπρόεδρος

10. Διάφορα.

Ο Πρόεδρος
ΗΛΙΑΣ ΠΑΥΣ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Δείτε επίσης