295 νέες θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο νομό Καρδίτσας: Αναλυτικά οι θέσεις και οι ειδικότητες

katharistria

295 νέες θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο νομό Καρδίτσας: Αναλυτικά οι θέσεις και οι ειδικότητες

24 θέσεις στον Δήμο Μουζακίου

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ για 25.000 ανέργους την Παρασκευή 18/2/2022, εκ των οποίων οι 295 θέσεις αφορούν φορείς στο Ν. Καρδίτσας.

Αναλυτικά οι θέσεις στο ν. Καρδίτσας:

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας (60)

2 θέσεις ΥΕ βοηθητικο φυλακτικό προσωπικο
6 θέσεις ΥΕ βοηθητικων εργασιών καθαριότητας
6 θέσεις ΥΕ βοηθητικων χειρωνακτικών εργασιών
2 θέσεις ΔΕ βιβλιοθηκονόμων
1 θέση ΔΕ διοικητικού/ διοικητικού λογιστικού/ λογιστικής/ οικονομικού
1 θέση ΔΕ ηλεκτρολόγων εσωτερικών εγκαταστασεων και κτιρίων Α’ ειδικότητας
2 θέσεις ΔΕ πληροφορικής
1 θέση ΤΕ βιβλιοθηκονόμων
1 θέση ΤΕ γεωπληροφορικής και τοπογραφίας
5 θέσεις ΤΕ διοικητικού/ διοικητικού οικονομικού
1 θέση ΤΕ επισκεπτών υγείας
2 θέσεις ΤΕ ηλεκτρολόγων μηχανικών
1 θέση ΤΕ νοσηλευτών
2 θέσεις ΤΕ πληροφορικής
1 θέση ΤΕ πολιτικών μηχανικών
2 θέσεις ΤΕ τεχνολόγων γεωπονίας
3 θέσεις ΤΕ τεχνολόγων τροφίμων
4 θέσεις ΠΕ γεωπόνων
3 θέσεις ΠΕ διοικητικού/ διοικητικού οικονομικού
1 θέση ΠΕ κτηνιάτρων
1 θέση ΠΕ μηχανικών περιβάλλοντος
1 θέση ΠΕ μηχανολόγων μηχανικών
7 θέσεις ΠΕ πληροφορικής
1 θέση ΠΕ πολιτικών μηχανικών
1 θέση ΠΕ φαρμακοποιός
1 θέση ΠΕ φιλολογίας
1 θέση ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών λειτουργών


Δήμος Καρδίτσας (96)

13 θέσεις ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού οικοδομικών εργασιών
1 θέση ΥΕ βοηθητικού προσωπικού ξυλουργικών εργασιών
31 θέσεις ω βοηθητικών εργασιών καθαριότητας
4 θέσεις ΥΕ βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών
4 θέσεις ΥΕ βοηθών ελαιοχρωματιστών
1 θέση ΥΕ εργάτη υλοτομίας
19 θέσεις ΥΕ εργατών πρασίνου
1 θέση ΔΕ βρεφονηπιακών/ κοινωνικών επιμελητών
1 θέση ΔΕ ηλεκτρολόγων εσωτερικών εγκαταστάσεων και κτιρίων Α΄ Ειδικότητας
5 θέσεις ΔΕ Οδηγών με άδεια οδηγήσης Γ’ ή Δ’ κατηγορίας
1 θέση ΔΕ οδηγώνμε άδειας οδηγήσης Γ’ Κατηγορίας
1 θέση ΔΕ συντηρητών έργων τέχνης
3 θέσεις ΔΕ υδραυλικών
1 θέση ΤΕ βρεφονηπιοκόμων
2 θέσεις ΤΕ Διοικητικού/ Διοικητικού Οικονομικού
1 θέση ΠΕ Δασολόγων
1 θέση ΠΕ Διοικητικού/ Διοικητικού Οικονομικού
1 θέση ΠΕ Ιστορίας – Αρχαιολογίας
1 θέση μηχανολόγων μηχανικων
2 θέσεις Π.Ε Οικονομικού/ λογιστικής/ οικονομικού λογιστικού
1 θέση ΠΕ Φυσική Αγωγή
1 θέση ΠΕ Ψυχολόγων


Δήμος Μουζακίου (24)

5 θέσεις ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών
3 θέσεις ΥΕ βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών
5 θέσεις ΥΕ εργατών πρασίνου
3 θέσεις ΔΕ βρεφονηπιοκόμων/ κοινωνικών επιμελητών
1 θέση ΔΕ ηλεκτρολόγων εσωτ. Εγκαταστάσεων και κτιρίων α’ ειδικότητας
1 θέση ΔΕ υδραυλικών
1 θέση ΤΕ διοικητικού/ διοικητικού οικονομικού
2 θέσεις ΤΕ πολιτικών μηχανικών έργων υποδομής
1 θέση ΠΕ γεοπόνων
1 θέση ΠΕ διοικητικού/ διοικητικού οικονομικού
1 θέση ΠΕ ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών


Δήμος Αργιθέας (13)

2 θέσεις ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικων εργασιων
4 θέσεις ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας
2 θέσεις ΔΕ διοικητικού/ διοικητικού λογιστικού/ λογιστικής/ οικονομικού
2 θέσεις ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ ή Δ’ κατηγορίας
2 θέσεις ΤΕ διοικητικού/ διοικητικού οικονομικού
1 θέση ΤΕ πολιτικών μηχανικων


Δήμος Λ. Πλαστήρα (11)

3 θέσεις ΥΕ Βοηθητικού προσωπικου οικοδομικών εργασιών
2 θέσεις ΥΕ Βοηθητικών εργασιών καθαριότητας
1 θέση ΥΕ βοηθητικων χειρωνακτικών εργασιών
1 θέση ΤΕ μηχανικων γεωτεχνολογίας και περιβάλλοντος
1 θέση ΤΕ μηχανικων Η/Υ τεχνικός Η/Υ και ηλεκτροακουστικών συσκευών και εγκαταστάσεων
1 θέση ΤΕ πολιτικών μηχανικών
1 θέση ΠΕ μηχανολόγων μηχανικων
1 θέση ΠΕ πολιτικών μηχανικών


Δήμος Σοφάδων (35)

4 θέσεις ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας
5 θέσεις ΥΕ βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών
2 θέσεις ΥΕ βοηθών μαγείρων
14 θέσεις ΥΕ Εργατών Μαγείρων
2 θέσεις ΔΕ Οδηγών με άδεια οδηγήσης Γ’ + Ε’ κατηγορίας ή οδηγός με άδεια οδηγησης Δ+Ε κατηγορίας
1 θέση ΔΕ υδραυλικών
1 θέση ΤΕ διοικητικού/ διοικητικού οικονομικού
1 θέση ΤΕ πολιτικών μηχανικών
1 θέση ΤΕ τουριστικών επαγγελμάτων
1 θέση ΠΕ Δασολόγων
1 θέση ΠΕ διοικητικού/ διοικητικού οικονομικού
1 θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
1 θέση ΠΕ φυσικής αγωγής


Δήμος Παλαμά (31)

10 θέσεις ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας
2 θέσεις ΥΕ βοηθών ελαιοχρωματιστών
11 θέσεις ΥΕ εργατών πρασίνου
1 θέση ΔΕ βρεφονηπιοκόμων/ κοινωνικών επιμελητών
1 θέση ΔΕ μαγείρων
1 θέση ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ ή Δ’ κατηγορίας
1 θέση ΤΕ βρεφονηπιοκόμων
1 θέση ΤΕ δασοπόνων
1 θέση ΤΕ φυτικής παραγωγης
1 θέση ΠΕ Οικονομικού/ λογιστικής/ οικονομικού λογιστικού
1 θέση ΠΕ φυσικής αγωγής


Kέντρο Υγείας Καρδίτσας (1)

1 θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού

Κέντρο Υγείας Παλαμά (1)

1 θέση ΤΕ Νοσηλευτών

Κέντρο Υγείας Σοφάδων (1)

1 θέση ΥΕ Βοηθητικού Φυλακτικού Προσωπικού

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδα (1)

1 θέση ΠΕ Διοικητικού/ Διοικητικού -Οικονομικού


Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος – Γηροκομείο Καρδίτσας (3)

1 θέση ΔΕ νοσηλευτών
1 θέση ΤΕ νοσηλευτών
1 θέση ΤΕ Φυσικοθεραπευτών


Παράρτημα αποθεραπείας και αποκατάστασης παιδιών με αναπηρίες Καρδίτσας (18)

1 θέση ΥΕ βοηθητικό προσωπικό μεταφορέων ασθενών
1 θέση ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών
3 θέσεις ΥΕ βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό
3 θέσεις ΥΕ μαγείρων
1 θέση ΔΕ διοικητικού/ διοικητικού λογιστικού/ λογιστικής/ οικονομικού
5 θέσεις ΔΕ νοσηλευτών
1 θέση ΤΕ λογιστικής/ οικονομικού/ οικονομικού λογιστικού
2 θέσεις ΤΕ φυσικοθεραπευτών
1 θέση ΠΕ ψυχολόγων

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ όλες τις θέσεις


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του ΟΑΕΔ: 

Ειδικότερα ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού για την Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής έως και Παρασκευή 18/3/2022 και ώρα 11:00.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, (www.gov.gr) επιλέγοντας το “Εργασία και Ασφάλιση”- “Αποζημιώσεις και Παροχές” – “Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα”. Στη συνέχεια επιλέγουν “Είσοδος στην Υπηρεσία” και “Είσοδος στο Σύστημα” καταχωρώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ. Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι νέοι χρήστες (χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ) μπορούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική αίτηση με τους κωδικούς TAXISnet, επιλέγοντας «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ».

Το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» είναι οκτάμηνης διάρκειας με απασχόληση σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών κ.α. και με μισθό 569 ευρώ θα επιλέγουν βάση μοριοδότησης, οι 25.000 ωφελούμενοι ανέργων 169 ειδικοτήτων.
Total
1
Shares