«Καλλιέργεια πηγών Αγίου Γεωργίου» το έργο που κατέθεσε ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα στο ΠΑΑ 2014-2020

«Καλλιέργεια πηγών Αγίου Γεωργίου» το έργο που κατέθεσε ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα στο ΠΑΑ 2014-2020

«Καλλιέργεια πηγών Αγίου Γεωργίου» το έργο που κατέθεσε ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα στο ΠΑΑ 2014-2020

Ένα σημαντικό έργο υποδομής για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα κατέθεσε ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.

Πρόκειται για την Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με συνολικό προϋπολογισμό 1.588.750 €.

Το έργο περιλαμβάνει την συλλογή και αποθήκευση νερών από τις πηγές Αγίου Γεωργίου Βουνεσίου, κατασκευή δεξαμενών, κατασκευή κλειστού υπόγειου αρδευτικού δικτύου υπό πίεση. Το γεγονός αυτό καθιστά το έργο ιδιαίτερα αποδοτικό, διότι δεν απαιτείται ενεργειακό κόστος άντλησης και διανομής του αρδεύσιμου νερού. Το έργο θα εξυπηρετήσει περίπου 4.000 στρέμματα, τα πιο εύφορα της Κοινότητας Βουνεσίου, καθώς και των ποιμνιοστασίων της περιοχής. Πρόκειται για την καλλιεργητική ζώνη από τη θέση Άγιος Γεώργιος – Κατινάρι – Μελισσομάντρια, κλπ, ενώ καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αμπελουργικής ζώνης Μορφοβουνίου. Μέρος του νερού θα διατεθεί μέσω μικρότερου υδραγωγείου στη θέση «Διάσελο», με στόχο την κάλυψη των κτηνοτροφικών μονάδων στον κτηνοτροφικό οικισμό Ράζιας Μορφοβουνίου.

Πρόκειται για ένα έργο – όνειρο δεκαετιών, δεδομένου ότι τα νερά των πηγών μέχρι σήμερα χύνονται στο ρέμα, ενώ τα κτήματα υποφέρουν από λειψυδρία. Αξίζει να σημειωθεί η πρώτη προσπάθεια αξιοποίησης των πηγών του Αγίου Γεωργίου είχαν γίνει τη δεκαετία του 1950, από την Δ/νση Γεωργίας Ν. Καρδίτσας. Τη δεκαετία του 1990 τοποθετήθηκε επιφανειακό δίκτυο σωλήνων. To 2020 ανατέθηκε η μελέτη στον κ. Παλαιοχωρίτη, η οποία εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Total
0
Shares