Τσιούφη – Γκίκα Ευαγγελή – Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΑΓΓ. ΤΣΙΟΥΦΗ – ΓΚΙΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αναλαμβάνουμε την συμπλήρωση και την υποβολή της δήλωσής σας στο Κτηματολόγιο

  • Αναλαμβάνουμε την συμπλήρωση δηλώσεων Κτηματολογίου
  • Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων σε περίπτωση που θα χρειαστεί
  • Αυτοψία στην ιδιοκτησία εάν αυτή δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τον χάρτη.
  • Πλήρη υποστήριξη σε περίπτωση που απαιτηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την δήλωση

  • Απλό φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαιο)
  • Τοπογραφικό διάγραμμα (εάν υπάρχει) σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητο
  • Έγγραφο με τον ΑΦΜ του δηλούντος (Εκκαθαριστικό, ΔΕΗ, Ε9)
  • Αποδεικτικό καταβολής πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24450 43370 – 6974031636

EMAIL: ltsioufi@otenet.gr

Τσιούφη – Γκίκα Ευαγγελή

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Ενεργειακός Επιθεωρητής

τηλ: 2445043370 fax: 42670

κιν: 6974031636 – 6989379140

Μουζάκι Καρδίτσας

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙ