Αχιλλέας Δ. Καρφής – Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.


Αχιλλέας Δ. Καρφής

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Δηλώσεις Κτηματολογίου

Τοπογραφικά διαγράμματα

-Αστικών και αγροτικών περιοχών

-Δικαιοπραξίες (συμβόλαια)

-Εθνικό κτηματολόγιο

-Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής

-Οριοθετήσεις οικοπέδων

Φωτομετρικές εφαρμογές και εφαρμογές Τηλεπισκόπησης

Εφαρμογές Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών – GIS

Μελέτες οδοποιίας – Χαράξεις

Μελέτες υδραυλικών έργων